Ariëns biografie: De Liefde van Christus laat ons geen rust.

Nu in de bibliotheek van RKS Ariëns, Studentenhuis Patmos, GJ van Heekstraat 406, Enschede:

Ariëns was een van de eerste katholieke priesters die eind 19de eeuw zich het vaak erbarmelijke lot van de arbeiders in de fabrieken en werkplaatsen in Twente aantrok. Hij organiseerde hen in arbeidersverenigingen en vakbonden en streed tegen het wijdverbreide drankmisbruik. Maar ook in spiritueel opzicht was Ariëns zijn tijd ver vooruit. Anders dan in die tijd gebruikelijk legde hij sterk de nadruk op de rol van de leken. Zijn bezwaren tegen de materialistischevisie van de socialisten uit zijn tijd vertonen opmerkelijkeovereenkomsten met de kritiek van filosofen op onze hedendaagse cultuur van individualisme en consumentisme,waarin mensen geen boodschap meer hebben aan de plicht tegenover de gemeenschap.Het indrukwekkende leven en werken van deze markante sociale priester en zijn inspirerende spiritualiteit worden in deze spirituele biografie voor 21ste-eeuwse lezers toegankelijkgemaakt.
Auteur: Henri ten Have, pr.