Kardinaal Martini over het jongerenpastoraat

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.